Weilandklooster Gouda

Een duurzame en inspirerende plek van stilte en bezinning en zorg voor elkaar.

Over het project Weilandklooster

Een ambitieus plan van de Protestantse Diakonie in Gouda om in het buitengebied van Gouda een bijzondere plek te creëren. Een plek van bezinning, voor jongeren op zoek naar inspiratie, (zorg)woningen, pionieren, een voedselbos en duurzaam leven.

Mijn rol

  • Haalbaarheidsanalyses
  • Strategie
  • Sparringpartner
Toelichting

Het weilandklooster is een gemeenschap waar verbondenheid, duurzaamheid en spiritualiteit centraal staan. In het Weiland
klooster kunnen mensen op adem komen, buiten bezig zijn, zorg hebben voor de schepping, mooie dingen maken, leren over
duurzaam leven en twee keer per dag samen komen in de kapel om stil te zijn, te zingen of te bidden. Het Weiland klooster
bestaat uit een leefgemeenschap, een retraiteboerderij en een voedselbos.

Inwonersinitiatief haag en hof