Small Smart Living

20 duurzame microwoningen in Harderwijk in een coöperatie woonvorm

Over het project 
Small Smart Living

Ontspannen wonen. Dicht bij de natuur. Met een minimale ecologische footprint. De huizen zijn klein en ongekend duurzaam: small en smart, groen en sociaal. Hier leef je in een kleine community; jij kent je buren en de buren kennen jou. Denk niet dat dit ten koste gaat van je privacy, want je woning, die is alleen van jou. Klein, maar groots van ontwerp. Modern, maar moeiteloos opgaand in de omgeving.

De initiatiefnemer heeft het voornemen van dit project een wooncoöperatie te maken waarbij huurders ook eigenaar zijn. Het project blijft zo op lange termijn ook betaalbaar. 

Platform 31 ondersteunt dit initiatief en ik ben door Platform 31 als procesbegeleider ingezet.

Mijn rol

  • Procesbegeleider wooncoöperatie: businesscase, financiering, marktonderzoek
Nadere toelichting

De (private) initiatiefnemer heeft in Harderwijk grond van de gemeente gekocht met het voornemen twintig betaalbare en duurzame microwoningen en een gemeenschappelijke ruimte te realiseren op een gezamenlijk terrein. Het is de wens van de initiatiefnemer om de woningen nu én in de toekomst betaalbaar te houden. De gemeenschapszin is een belangrijk onderdeel van het plan. Een wooncoöperatie (huurders die gezamenlijk het vastgoed kopen en aan zichzelf verhuren) kan daarvoor een goede oplossing zijn.

Platform 31 heeft mij als procesbegeleider ingeschakeld om de initiatiefnemer te ondersteunen bij het realiseren van een wooncoöperatie. De insteek is niet zoals gebruikelijk met een groep bewoners die coöperatief willen wonen maar een individuele initiatiefnemer die een wooncoöperatie een mooie oplossing vindt.

Inwonersinitiatief haag en hof