Het Wijkpaleis

Het Wijkpaleis in Rotterdam. Dé plek om het te maken. Een wijk-werk-ontmoetingsplek ván de wijk.

Het Wijkpaleis?!

Wat is Het Wijkpaleis?

In het Wijkpaleis gaat het over maken. Maken in de betekenis van ‘vervaardigen, creëren, fabriceren’ én over ‘het maken in het leven’. Het is een plek om van elkaar te leren door samen te maken en te ondernemen. Door de heel verschillende gebruikers is er volop ruimte voor bijzondere ontmoetingen en kruisbestuiving.

Het Wijkpaleis heeft een ‘dorpszaal’ die ruimte biedt voor ontmoeting, vier publieke productieplekken – van wijkkeuken tot maaklokaal, van textielatelier tot houtwerkplaats – waar samen kan worden gemaakt, er zijn 18 werkplaatsen voor professionele makers en het biedt onderdak aan de dependance van de RK Maria Basisschool, een echte wijkschool.

 

Het Wijkpaleis laat zich niet makkelijk vangen in woorden. Dat moet je zien en ervaren. Kijk in ieder geval op hun website: www.wijkpaleis.nl

Mijn rol

  • Helpen bij maken businesscase t.b.v. de aankoop.
  • Advies en ondersteuning bij verkrijgen van financiering, onderhandelingen en koopovereenkomst.
  • Sparringspartner over diverse zakelijke aspecten.
  • Dankbare consument van de overheerlijke mediterraanse lunches…

Interessante links

Het gaat niet vanzelf…

 

Het Wijkpaleis is in 2015 ontstaan als organisch gegroeid bewonersinitiatief. Wat begon met veel ideeën, enthousiasme en vrijwillige inzet, maar zonder vastomlijnd plan is uitgegroeid tot een gezonde wijkonderneming. 

Het Wijkpaleis huurde het pand van de gemeente Rotterdam met een optie tot koop. Van deze koopoptie hebben zij gebruik gemaakt. Waar het komen tot overeenstemming over huur al ingewikkeld was met de afdeling Vastgoed van de gemeente Rotterdam, was het komen tot koop helemaal complex. Het is helaas een voorbeeld geworden hoe de samenwerking tussen Vastgoed en een maatschappelijk initiatief niet zou moeten verlopen.

Vers Beton heeft hierover enkele artikelen geschreven en ook in het NRC hebben er meerdere artikelen gestaan zoals deze

Tegelijk is het juist dankzij de gemeente dat Het Wijkpaleis kan blijven. Het is een voorbeeld van het dubbele gezicht van een overheid. Het gezicht van de dominee en die van de koopman.

Inwonersinitiatief haag en hof