Studentbegeleiding hogeschool Avans

Houten verduurzamen middels een drempelverlagend plan om energie en kostenbesparende maatregelen toe te passen.

Studentbegeleiding

In 2019 heb ik 12 studenten bouwkunde en ruimtelijke ontwikkeling van hogeschool Avans (Brabant) begeleid voor een opdracht over verduurzaming van de woningvoorraad in Houten. Het samenwerken met studenten vind ik altijd plezierig. Het is fijn kennis te delen en uitgedaagd te worden door een frisse manier van denken.  

Mijn rol:

  • Opdrachtgever
  • Begeleider