123 Tiny Casade

Woningcorporatie Casade realiseert sámen met huurders
circa zestien tiny houses in de stijl van Minitopia.

Over het project 
123 Tiny Casade

Woningcorporatie Casade uit Waalwijk heeft in Sprang-Capelle een braakliggend terrein. Casade heeft dit terrein, voor zeker de komende tien jaar, beschikbaar gesteld voor “tiny wonen” in de stijl van Minitopia.  De circa zestien tiny woningen zijn zelfgebouwd, kant en klaar gekocht van fabrikanten of digitaal geproduceerd. Bijvoorbeeld via het Wikihouse systeem waar je online je eigen woning kan ontwerpen. Duurzaamheid en gemeenschapszin zijn twee belangrijke kernwaarden voor de tiny community.

Het is geen standaard bouwproject en het is de bedoeling dat huurders meer zeggenschap hebben over het beheer- en onderhoud en de toewijzing dan normaal gebruikelijk is bij sociale huurwoningen. Huurders gaan zich daarom verenigen in een beheercoöperatie. Platform 31 ondersteunt dit initiatief en ik ben door Platform 31 als procesbegeleider ingezet.

Mijn rol

  • Procesbegeleider opzetten beheercoöperatie
  • Adviseren over zakelijke aspecten
  • Aanspreekpunt huurders voor zakelijke aspecten
Nadere toelichting

Het opzetten van een beheercoöperatie is betrekkelijk nieuw voor woningcorporaties. Huurders nemen normaal gesproken het initiatief, ontvangen daarvoor een budget van minimaal € 5.000 en mogen daarvoor een plan schrijven om (een deel van) het beheer en onderhoud over te nemen. Het project 123 Tiny Casade is net weer anders. Huurders hebben veel zeggenschap over het ontwerp van de eigen woning en de inrichting van het terrein. Zelfbeheer en meer zeggenschap over bijvoorbeeld toewijzing ligt erg voor de hand. Om dat goed te regelen helpt Casade de huurders met het opzetten van een beheercoöperatie.

Inwonersinitiatief haag en hof